Ochrona pieszych pod czujnym okiem robota od Skody

Ochrona pieszych pod czujnym okiem robota od Skody

Eksperci Škody, Instytutu Informatyki, Robotyki i Cybernetyki Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze (CIIRC) oraz Uniwersytetu Technicznego w Monachium współpracują nad rozwojem asystenta sygnalizacji świetlnej oraz inteligentnych grilli. Technologie mają pomagać dzieciom, seniorom i osobom niepełnosprawnym w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. Wykonano już pierwsze testy.