Zmiany w ważności punktów karnych. Co warto wiedzieć

Mało kto wie, ale od 17 września weszły w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego, a w nich zmiany dotyczące punktów karnych. Jeśli zdarza się wam łamać przepisy i myślicie, że zaraz punkty stracą ważność lub odbędziecie kurs redukujący ich ilość to lepiej zapoznajcie się z artykułem.

Jak było

Do 17 września tego roku policja prowadziła ewidencję kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego na starych zasadach. Są w niej gromadzone dane osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami, które już dopuściły się pewnych naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Punkty przypisywanie były w zakresie od 0 do maksymalnie 10, po roku były automatycznie zerowane. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego umożliwiał również odbycie specjalnego kursu redukującego liczbę posiadanych punktów karnych. Kierowcy, którzy mają prawo jazdy dłużej niż jeden rok, mogli zmniejszyć liczbę posiadanych punktów karnych o 6 najstarszych.

Jak to działa

Punkty karne to dodatkowa kara nakładana na kierowców, którzy łamią przepisy ruchu. Limit posiadanych punktów karnych wynosi obecnie 24 punkty (ten fakt nie ulegnie zmianie). Kierowca po osiągnięciu tego limitu traci prawo jazdy, a jego odzyskanie wiąże się z koniecznością przejścia badań psychologicznych oraz zdania egzaminu sprawdzającego.

Kierowcy mający prawo jazdy krócej niż jeden rok, posiadają natomiast limit tylko 20 punktów karnych. Po jego przekroczeniu, uprawnienia dotyczące kierowania pojazdami mechanicznymi zostają całkowicie cofnięte.      

Jak to ma działać

Od 17 września 2022 roku obowiązują nowe zasady zarówno w naliczaniu, jak i kasowaniu punktów karnych.  Po zmianie punkty karne również będą się kasowały, ale dopiero po dwóch latach, a nie co roku tak jak do tej pory. Usunięcie punktów karnych nastąpi wówczas 2 lata od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, bądź też od dnia uiszczenia odpowiedniej grzywny, nałożonej w postaci mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

Opisywane zmiany dotyczą również zwiększenia zakresu przypisywanych punktów. Do tej pory punkty były przypisywane w zakresie od 0 do 10, a od września od 1 do nawet 15 punktów za dane wykroczenie.

Początkowo po 17 września 2022 roku, kurs mający na celu zredukowanie punktów karnych miał trwać 28 godzin oraz być realizowany w formie wykładów i warsztatów trwających cztery dni. Opracowany przez ministerstwo infrastruktury projekt rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, określił kwotę, jaką należałoby zapłacić za kurs w wysokości 500 złotych. Oficjalnie jednak kurs został całkowicie wycofany nie mamy więc możliwości redukowania punktów.

Każdy, kto chciałby się dowiedzieć o ilości posiadanych na swoim koncie punktów karnych, może to zrobić bezpłatnie na dowolnym komisariacie policji. Należy jednak pamiętać, aby w tym celu zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Ilość posiadanych punktów karnych można również sprawdzić przez Internet. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który stanowi potwierdzenie naszej tożsamości w internecie. Cała usługa jest bezpłatna, a sprawdzić możemy tylko swoje punkty karne, zrobić to możemy np. w aplikacji mobywatel.

Podwyższenie aktualnego taryfikatora punktów karnych obejmuje tylko te wykroczenia, które stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Są to między innymi nieprawidłowe zachowania wobec pieszych oraz wykroczenia związane z nadmierną prędkością.

Podjęte decyzje mają na celu działanie zapobiegawcze wobec potencjalnych piratów drogowych zarówno dużą ilością punktów karnych, jak i brakiem możliwości ich odrobienia. W obowiązującym od 17 września 2022 roku nowym taryfikatorze punktów karnych pojawiło się bowiem wiele wykroczeń, za które nieuważny kierowca może otrzymać jednorazowo nawet 15 punktów karnych. 

Jak widzimy przepisy uległy znaczącemu zaostrzeniu. Warto więc mieć się na baczności i unikać spotkać ze stróżami prawa w przeciwnym wypadku czekać nas będą dwa lata wzmożonej czujności i ostrożności, aby nie stracić prawa jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *